Esittely

Museo- ja näyttelytutkimuksen forum kokoontui vuosina 2010-2018 ja järjesti 10 seminaaripäivää. Idea forumin perustamiseksi syntyi Leila Koivusen, Susanna Petterssonin ja Taina Syrjämaan keskustelussa. Toimintaa aloitettaessa mukana ovat keskeisesti olleet Turun yliopiston yleisen historian oppiaine, Valtion taidemuseo, Museovirasto ja Suomen museoliitto. Sittemmin verkoston toimintaa ovat tukeneet myös Alvar Aalto -säätiö / Alvar Aalto -museo, Kansallisgalleria, MCnet (Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto/TY), Taidehistorian seura, Museokeskus Vapriikki ja Turun museokeskus.

Museot, kokoelmat, näyttelyt, museokävijät, keräilijät ja museoiden rooli yhteiskunnassa kiinnostavat suurta joukkoa eritaustaisia tutkijoita sosiologeista, ekonomeista ja yhteiskuntatieteilijöistä historioitsijoihin, museologeihin ja taidehistorioitsijoihin. Verkoston tavoitteena oli tarjota forum, jossa yliopistoissa, museoissa ja muissa kulttuuri-instituutioissa työskentelevät eri tieteenalojen tutkijat tapaavat ja keskustelevat tutkimuksestaan.