Esittely

Museo- ja näyttelytutkimuksen forum on kokoontunut toukokuusta 2010 lähtien. Idea forumin perustamiseksi syntyi Leila Koivusen, Susanna Petterssonin ja Taina Syrjämaan keskustelussa. Toimintaa aloitettaessa mukana ovat keskeisesti olleet Turun yliopiston yleisen historian oppiaine, Valtion taidemuseo, Museovirasto ja Suomen museoliitto. Sittemmin verkoston toimintaa ovat tukeneet myös Alvar Aalto -säätiö / Alvar Aalto -museo, MCnet (Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto/TY), Taidehistorian seura, Museokeskus Vapriikki ja Turun museokeskus.

Museot, kokoelmat, näyttelyt, museokävijät, keräilijät ja museoiden rooli yhteiskunnassa kiinnostavat suurta joukkoa eritaustaisia tutkijoita sosiologeista, ekonomeista ja yhteiskuntatieteilijöistä historioitsijoihin, museologeihin ja taidehistorioitsijoihin. Verkoston tavoitteena on tarjota forum, jossa yliopistoissa, museoissa ja muissa kulttuuri-instituutioissa työskentelevät eri tieteenalojen tutkijat tapaavat ja keskustelevat tutkimuksestaan. Forum järjestää säännöllisesti seminaaripäiviä, joissa kuullaan ajankohtaisista tutkimushankkeista ja joissa tutkijat voivat verkottua muiden kentällä työskentelevien kanssa.

Esille-forum tiedottaa seminaareistaan oman nettisivustonsa lisäksi H-verkossa ja Museopostissa.

Keräämme tietoa museo- ja näyttelytutkimuksen asiantuntijoista ja ajankohtaisista tutkimushankkeista. Katso tarkemmin asiantuntijat-sivulta.