Asiantuntijat

Museo- ja näyttelytutkimuksen asiantuntijoita ja ajankohtaisia tutkimushankkeita

Taika Dahlbom, FM (MA), tohtorikoulutettava
Turun yliopisto
etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Tutkimushanke: The Matter of Fact: Biographies of Zoological Specimens. Faktaa näytteistä: Eläintieteellisten näytteiden elämäkertoja.

Avainsanat: tieteenhistoria, kulttuurihistoria, esinetutkimus, näyte, eläintiede, museo, kokoelma

Leena Furu, FM (HY)
Tällä hetkellä töissä Espoon kaupunginmuseossa, suunnitteilla jatko-opinnot Helsingin yliopistossa.
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

Pro gradu 2010: Museoesineitä Itä-Karjalasta. Väinö Tuomaalan jatkosodan aikana keräämä esinekokoelma ja sen syntyhistoria. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201104181453

Asiasanoja: museot, museokokoelmat, museoesineet, keräily, kansankerääjät, Itä-Karjala, jatkosota, venäläiset, kokoelmatutkimus, esinetutkimus, kansatiede.

Johan K. Holmas, MAHRM, MAOC (HPU, Hi, USA), VTM (HY), trad. (HELIA)
Helsingin yliopisto
semiocast[at]hotmail.com

Tutkimushanke: Muotihuone Versacen esteettis-semioottinen tunnussymboli

Asiasanat: muotitutkimus, taidehistoria, yritysviestintä, semiotiikka, estetiikka, taiteen tutkimus

Katariina Husso, FT, tutkija
Jyväskylän yliopisto
etunimi.sukunimi[at]gmail.com

Tutkimushanke (väitöskirja 2011): Ikkunoita ikonien maailmaan. Suomen ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuriperintö 1920-1980-luvuilla

Asiasanat:ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuri ja museotoiminta, ikonimaalaus, ikonitutkimuksen historiografia.

Visa Immonen, FT, arkeologian dosentti, tutkija
Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

Tutkimushanke: Olen keskiajan ja uuden ajan aineelliseen kulttuuriin erikoistunut arkeologi. Tutkin myös keskiaika-aatetta ja sen näkymistä Suomessa, mikä on kiteytynyt valtionarkeologi Juhani Rinteen (1872–1950) elämäkerran kirjoitusprojektiksi. Biografiahankkeen myötä olen kiinnostunut Turun tuomiokirkon näyttelyistä 1900-luvulla ja niiden suhteesta modernin kokemukseen.

Avainsanat: aineellinen kulttuuri, esinebiografia, keskiaika, medievalismi, Turun tuomiokirkko, uusi aika, ylellisyyskulutus.

Eriika Johansson, FM, tutkija
Suomen rakennustaiteen museo
etunimi.sukunimi[at]gmail.com

Tutkimushanke: Reima Pietilän Suomen paviljonki Brysselin maailmannäyttelyssä 1958. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2008.

Avainsanat: taidehistoria, arkkitehtuurihistoria

Mirka Kiianmies, Huk
Tampereen yliopisto, Tampereen taidemuseo ja  Tr1
etunimi.sukunimi[at]uta.fi

Tutkimushanke: Museomiehistä museonaisiin. Museoalan naisistuminen Suomessa 1950-1980-luvuilla (pro gradu valmistuu keväällä 2012)

Avainsanat: museohistoria, naiset,  naisistuminen, naisvaltaistuminen, ammatillistuminen, museotoiminta,  museoinstituutio

Leila Koivunen, FT, professori
Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto
etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Tutkimushanke: Euroopan ulkopuoliset kulttuurit näytteillä Suomessa 1870-1910-luvuilla

Avainsanat: ei-eurooppalaiset esinekulttuurit, eksoottisuus, näyttelyhistoria, ihmisnäyättelyt

Marianne Koski, FM, koordinaattori
Museovirasto, Museoalan kehittäminen
etunimi.sukunimi[at]nba.fi

Tutkimushanke: Paikallismuseotoiminnan kehittäminen. Ks. http://www.nba.fi/fi/hankkeet

Avainsanat: paikallismuseot, kokoelmat, museotoiminta, kulttuuriperintö

Maija Koskinen, FM, Taidehallin johtaja
Helsingin yliopisto, Helsingin Taidehalli
maija.k.koskinen[at]helsinki.fi, kmaija.koskinen[at]welho.com

Tutkimushanke: Taiteilijoiden talo? Helsingin Taidehalli taiteen määrittelijänä 1928-1968 (työnimi, väitöskirjatutkimus/taidehistoria)

Avainsanat: taidehalli/Kunsthalle, taideinsituutio, näyttelyinstituutio, taidekäsitys, taidekenttä, Pierre Bourdieu

Eija-Maija Kotilainen, FT, dosentti, Museonjohtaja
Kulttuurien museo, PL 913, 00101 Helsinki
etunimi.sukunimi[at]nba.fi

Tutkimushanke: Suomen kansallismuseon yleisetnografisten kokoelmien historia 1917-1970

Asiasanat: etnografiset museot, näyttelyt ja kokoelmat

Magdalena Laine-Zamojska, MA, museologian jatko-opiskelija
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto
etunimi.sukunimi[at]jyu.fi
http://vimuseo.fi

Tutkimushanke (väitöskirja): Improving accessibility to the Finnish cultural heritage. Researching and designing an online tool to present cultural heritage is small, local history museums. ViMuseo.fi project

Avainsanat: virtual museum, small museum, Finland, digital heritage, CMS, local history museums

Mikaela Lostedt, FM
Vt. galleristi, Gallery Kalhama&Piippo, Helsinki. Suunnitteilla jatko-opinnot Åbo Akademissa.
etunimi.sukunimi[at]kalhamapiippo.com

Tutkimushanke (väitöskirja): Traveling collectors. The formation of collections of foreign art in Finland between 1900 and 1950

Asiasanat: gender, language, networks, art dealers

Markus Lähteenmäki, MA (Courtauld Institute of Art)
Itsenäinen tutkija (mm. Strelka Institute, Moskova; Alvar Aalto Museo, Helsinki; ICCROM, Rooma)
lahteenmaki.markus[at]gmail.com

Tutkimuhankkeet ja -intressit: 1) Suomen ja Venäjän väliset taidesuhteet ja näyttelyt 1800-luvun lopussa ja 1900-luvulla, 2) näyttelysuunnittelun ja näyttelyarkkitehtuurin historia, 3) arkkitehtuurin esittämisen ja arkkitehtuurinäyttelyiden historia ja teoria.

Avainsanat: taidehistoria, moderni venäläinen taide, arkkitehtuurihistoria, arkkitehtuurinäyttelyt, moderni arkkitehtuuri, arkkitehtuuriteoria.

Synnöve Malmström, FM
Amos Andersonin taidemuseo
etunimi.sukunimi[at]amosanderson.fi

Tutkimushanke:: Amos Andersonin yksityiskokoelma (attribuointi, provenienssi)

Katariina Mauranen, PhD, Projektitutkija, Chronicon Oy, Päätoimittaja, Tekniikan Waiheita
etunimi.sukunimi[at]gmail.com

Tutkimushanke: Akateemisen historiantutkimuksen esittäminen museoissa kokeellisen Portsmouth Panopticon -näyttelyn valossa (väitöskirja); Tampereen Teknillisen Seuran historia.

Avainsanat: merihistoria, teknologian historia, sosiaalihistoria, abstraktit käsitteet, näyttelyprosessi, tulkinta, akateeminen historiantutkimus

Susanna Pettersson, dos., museonjohtaja
Ateneumin taidemuseo
susanna.pettersson[at]ateneum.fi

Tutkimushankkeet: 1) Carl Gustaf Estlander ja taidekäsitys; 2) tunnisteteosten muotoutuminen taidehistorian kirjoittumisessa; 3) modernit talomuseot

Avainsanat: museohistoria ja kokoelmatutkimus; Suomen Taideyhdistys; taidehistorian historia; kansalliset museoinstituutiot; modernit talomuseot; kokoelmien liikkuvuus

Nina Robbins, FM (HY), Konservaattori YAMK (EVTEK/Metropolia), jatko-opiskelija (JY)
Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
robbins[at]kolumbus.fi

Tutkimushanke (väitöskirja): Museaalinen poisto – kaaoksen sanelema selviytymiskeino vai onnistuneen kokoelmahallinnan päätepiste

Avainsanat: Museologia, museaalinen poisto, kokoelmanhallinta, museaalinen arvokeskustelu

Elina Salminen, FT, amanuenssi
Historian ja etnologian laitos, 40014 Jyväskylän yliopisto

Tutkimushanke (väitöskirja): Monta kuvaa menneisyydestä: etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta (2011). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4170-3

Hanne Selkokari, FT, museonjohtaja, asiamies
Ainola/Ainolasäätiö
hanne.selkokari[at]gmail.com

Avainsanat:  suomalaiset taiteen keräilijät, kokoelmahistoria, taidenäyttelyiden historia, taidehistorian oppihistoria (biografiat, taidekäsitys ja tutkijoiden matkat).

Liisa Seppänen, FM, tutkija (arkeologi ja kulttuurihistorioitsija)
Turun yliopisto
liseppa[at]utu.fi, etunimi.sukunimi[at]sigillum.fi

Olen erikoistunut keskiajan materiaalisen kulttuurin tutkimukseen, erityisesti Turkuun ja arkeologiseen aineistoon. Viimeistelyvaiheessa oleva väitöskirjani käsittelee Turun keskiaikaista rakentamista. Olen ideoinut ja toteuttanut monia keskiaikaan liittyviä näyttelyitä ja julkaisuja. Toimin myös ensimmäisen Turussa järjestetyn keskiaikatapahtuman pioneerisuunnittelijana ja koordinaattorina.

Avainsanat: keskiaika, materiaalinen kulttuuri, kaupunki, rakentaminen, innovaatiot ja verkostot

Elina Sopo, FT, post doc -tutkija
Kulttuuriperintö, Turun yliopisto
elina.sopo[at]utu.fi

Avainsanat: kulttuurivaikutukset, suomalaisen keräilyn historia, teoreettinen museologia, muistin politiikka,  sponsorointi, mikrohistoria, suhdeverkostot

Taina Syrjämaa, FT, professori
Turun yliopisto
Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto
etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Tutkimushankkeet: 1) Negotiating Finnishness and Foreignness. Finnish national exhibition of 1876 as a site for defining, demarcating and converging; 2) Edistyksen luvattu maailma. Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851–1915 (SKS 2007)

Asiasanat: historia, näyttelyt, ulkomaisuus, toimijuus, eletty tila

Kari Tuovinen, yksityinen tutkija
Kari.j.tuovinen[at]gmail.com

Tutkimushankkeet: 1) Klaus Holman lahjoituskokoelman vertailu- ja profiilianalyysi, 2) taidekokoelmien hahmotustavat erilaisissa teksteissä, 3) poikkitieteelliset menetelmät kokoelmatutkimuksessa.

Avainsanat: kokoelmakritiikki, kokoelmatutkimus, kokoelmatekstit, kokoelmaprofiili.

Heidi Wirilander, FM (JY), Konservaattori YAMK (EVTEK/Metropolia), jatko-opiskelija (JY)
Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
heidi.s.i.wirilander[at]jyu.fi

Tutkimushanke (väitöskirja): The protection, rescue, evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations (Kulttuuriperintökokoelmien suojelu-, pelastus-, evakuointi- ja jälkihoitotyö onnettomuustilanteissa)

Avainsanat: Museologia, museografia, taidekasvatus, kulttuuriperintökasvatus, konservointi, ennaltaehkäisevä konservointi, kokoelmaturvallisuus, riskienhallinta